Print

Справки за ползвани услуги

Тук ще намерите информация за видовете справки, които можем да издаваме за Вас и да Ви ги изпращаме – безплатно! Единственото необходимо от ваша страна е да посочите и-мейл и какви справки желаете да получавате. Справките могат да бъдат издавани за следните периоди: дневен (24 часа назад от момента на издаване на справката); седмични и месечни и биват:

 

- Детайлна справка за всички изходящи разговори за избрания период.

Справката включва: дата и начален час, изходящ номер, набиран номер, направление, продължителност и цена на разговора. В заглавната част на справката са отразени общата продължителност на всички разговори за периода и общата им цена.

 

- Справка за изходящите разговори по направления за избрания период.

Справката включва: направление, брой, обща продължителност, сумарна цена на разговорите за съответното направление.

 

- Справка за изходящите разговори по изходящи номера за избрания период.

Справката включва: изходящ номер, сумарни брой, продължителност и цена на разговорите за всеки изходящ номер.

 

- Детайлна справка за всички входящи разговори за избрания период.

Справката включва:

    - дата и начален час на повикването;

    - изходящ номер;

    - входящ номер;

    - направление на изходящия номер;

    - продължителност на разговора;

    - в заглавната част на справката е отчетена сумарната продължителност на разговорите за периода на справката.

 

- Обобщена справка за входящите разговори по номера на абоната за избрания период.

Справката включва: номер на абоната, сумарни брой, продължителност на разговорите за всеки номер на абоната. В заглавната част на справката са отчетени сумарните брой и продължителност на всички разговори за периода на справката.

 

- Справка със списък с изходящи обаждания, които в рамките на деня са били неуспешни.

Вижте повече за:

BusinessConnect TALK

Тарифен план, разработен специално за бизнес клиенти. Много безплатни минути към националните мобилни и фиксирани мрежи, както и към международна Зона 1

прочети повече

Преносимост на номерата

Използвайте услугите на НЕТФИНИТИ, като запазите номера си и го прехвърлите от сегашния ви оператор

прочети повече

Национален номер 0700

Единен номер за клиенти от цялата страна. Достъпен от всички фиксирани и мобилни мрежи.

прочети повече